ThermaClínic Mèdic

El ThermaClinic és un equip d’inducció tèrmica selectiva per ràdiofreqüència conduïda, que aconsegueix importants resultats en tota la zona tractada. És una nova forma de combatre la flacciditat cutània.

QUÈ ÉS LA RÀDIOFREQÜÈNCIA?

L’alta freqüència conduïda, és un procediment d’augment del calor (hipertèrmia) amb conversió d’energia elèctrica en calor intern que utilitza corrents alternes de freqüència molt elevades.

CÒM ACTUA EL THERMACLINIC?

L’augment de la temperatura interna produeix la contracció del colàgen i afavoreix l’expressió de les proteïnes de xoc tèrmic, iniciant així la reparació i remodelació d’aquest colàgen.

QUÈ ÉS EL COLÀGEN?

Són les fibres bàsiques que soporten l’estructura de la pell que, pel pas del temps, el sol i d’altres factors mediambientals, es deterioren i produeixen els primers signes d’envelliment, com arrugues i flacciditat.

QUINS BENEFICIS APORTA THERMACLINIC

Tensa la pell disminuint la flacciditat i les petites arrugues en qualsevol zona facial. Després de cada sessió ja s’aprecien millores i a partir de 3 o 4 sessions, són més notables. Amb una millora progressiva fins al 3r mes de l’últim tractament, que és quan l’organisme ha produït i reestructurat les noves fibres de colàgen.